Miniatura wpisu
powrót

Projekty UE

PROW 2014-2020 w JAWO sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów – bezglutenowych wyrobów  ziemniaczanych – przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii przetwórstwa ziemniaków.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania  “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, tj. poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.