Miniatura wpisu
powrót

Projekty UE

PROW 2014-2020 w JAWO sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii przetwórstwa ziemniaków na potrzeby wdrożenia produkcji mrożonych ekologicznych wyrobów ziemniaczanych oraz produkcji mrożonych wyrobów ziemniaczanych poddanych wstępnej obróbce termicznej.
Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania: „4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” tj. poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 


PROW 2014-2020 w JAWO sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów – bezglutenowych wyrobów  ziemniaczanych – przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii przetwórstwa ziemniaków.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania  “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, tj. poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.