powrót

Kontakt

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000114569
NIP: 679-27-10-104
REGON: 356395362
BDO: 000025588
Kapitał Zakładowy: 2 530 000,00 PLN

SIEDZIBA FIRMY:
JAWO sp. z o.o.
ul. Równoległa 88/98, 42-216 Częstochowa
tel.: (+48) 34 363 14 28
faks: (+48) 34 366 38 60

Sekretariat:
tel.: (+48) 34 363 14 28
e-mail:

Dział Logistyki i Realizacji Zamówień:
tel.: (+48) 34 363 14 28 wew. 27
e-mail:

Jeśli chcesz wyrazić opinie o naszych produktach:
tel.: (+48) 34 363 23 73
e-mail:

Jeśli chcesz zapytać o pracę w naszej firmie:
Dział Kadr
tel.: (+48) 34 363 14 28 wew. 23 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15
e-mail:

W przypadku pytań lub chęci wyrażenia opinii o naszych produktach prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zgłoszeń konsumenckich dot. produktów firmy Jawo oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz e-mailowej.

    Administratorem danych osobowych jest Jawo sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-216) przy ul. Równoległej 88/98. Dane przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat.

    Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu nadzorującego.