Miniatura wpisu
powrót

Kontakt dla biznesu

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań dotyczących naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zgłoszeń konsumenckich dot. produktów firmy Jawo oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz e-mailowej.

    Administratorem danych osobowych jest Jawo sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-216) przy ul. Równoległej 88/98. Dane przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat.

    Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu nadzorującego.