powrót

Kontakt

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Równoległa 88/98, 42-216 Częstochowa
tel.: (+48) 34 363 14 28
faks: (+48) 34 366 38 60

Sekretariat:
tel.: (+48) 34 363 14 28
e-mail:

Dział Logistyki i Realizacji Zamówień:
tel.: (+48) 34 363 14 28 wew. 27
e-mail:

Opinie o produktach:
tel.: (+48) 34 363 23 73
e-mail:

W przypadku pytań lub chęci wyrażenia opinii o naszych produktach prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zgłoszeń konsumenckich dot. produktów firmy Jawo oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz e-mailowej.

Administratorem danych osobowych jest Jawo sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-216) przy ul. Równoległej 88/98. Dane przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat.

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu nadzorującego.